Naudas plūsmas pārskata izmantošana uzņēmumu finansiālā stāvokļa novērtēšanā

Bachelor thesis OPEN
Šteinberga, Džeina (2016)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Ekonomika | naudas plūsma | naudas plūsmas pārskats | naudas plūsmas koefcienti | finanšu analīze | maksātspējas novērtēšana

Katra uzņēmuma veiksmīgas darbības pamatā ir rūpīga tā uzraudzība, kas balstās uz precīzas informācijas bāzes. Lai pierādītu naudas plūsmas nozīmību uzņēmumu finansiālā stāvokļa novērtēšanā, tika nosprausts mērķis: izmantojot piecpadsmit Latvijas Republikā likvidētu un stabilu uzņēmumu finanšu pārskatu datus, izvērtēt naudas plūsmas pārskata nozīmīgumu un izstrādāt priekšlikumus uzņēmumu darbības efektivitātes paaugstināšanai, izmantojot naudas plūsmas pārskata sniegto informāciju. Darba gaitā autore izvirzīja galvenos naudas plūsmas koeficientus un rādītājus, kurus nepieciešams izmantot finansiālā stāvokļa novērtēšanā. Diplomdarba apjoms 74 lapaspuses, darbā iekļauti 16 attēli, 15 tabulas un 12 pielikumi. Atslēgvārdi: naudas plūsma, naudas plūsmas pārskats, naudas plūsmas koefcienti, finanšu analīze, maksātspējas novērtēšana.
Share - Bookmark