Franšīzes devēju un franšīzes ņēmēju konfliktu izraisošie faktori

Master thesis OPEN
Iļjenko, Ivonna;
(2015)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne | franšīze | franšīzes devējs | franšīzes ņēmējs | konflikti | konfliktu risināšana

Maģistra darba nosaukums ir „Franšīzes devēju un franšīzes ņēmēju konfliktu izraisošie faktori”. Maģistra darba mērķis ir identificēt būtiskākos konfliktu izraisošos faktorus franšīzes devēju un franšīzes ņēmēju attiecībās, raksturot franšīzes praktisko pielietojumu un ... View more
Share - Bookmark