Skolotāju uztvertā stresa saistība ar apmierinātību ar darbu

Bachelor thesis OPEN
Dejus, Ilze;
(2014)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Psiholoģija

Pētījuma „Skolotāju uztvertā stresa saistība ar apmierinātību ar darbu” mērķis, pamatojoties uz teorētisko analīzi, pētīt skolotāju uztvertā stresa saistību ar apmierinātību ar darbu. Pētījuma jautājumi: 1.Vai pastāv statistiski nozīmīga saistība starp skolotāju uztv... View more
Share - Bookmark