Digitālā mārketinga procesu optimizācija uzņēmumā "Fastercourse"

Bachelor thesis Latvian OPEN
Veidemane, Līva;
(2017)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne | digitālais mārketings | e-pasta mārketings | meklētājprogrammu mārketings | sociālo tīklu mārketings

Digitālais mārketings piedāvā dažādus veidus, kā veicināt uzņēmuma attīstību, palielinot klientu skaitu un peļņas apjomu. Ir svarīgi izvēlēties atbilstošus digitālā mārketinga kanālus un izmantot tos efektīvi, lai sniegtais ieguldījums atmaksātos. Darba mērķis ir izanal... View more
Share - Bookmark