Latvijas sabiedrisko attiecību aģentūru prakse plānotas krīzes komunikācijas vadīšanā

Bachelor thesis OPEN
Štokmane, Linda;
(2014)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Komunikācijas zinātne

Darba nosaukums ir „Latvijas sabiedrisko attiecību aģentūru prakse plānotas krīzes komunikācijas vadīšanā”. Pētījuma problēma - vai krīzes situācijām iespējams sagatavoties un kā iepriekš plānota un sagatavota komunikācija spēj palīdzēt efektīvāk vadīt krīzes situāci... View more
Share - Bookmark