Atvērtā pirmkoda programmatūras pielietojuma iespējas ISO/IEC 27000 standartu sērijas prasību apmierināšanai

Bachelor thesis OPEN
Vasiļjevs, Oļegs;
(2014)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Datorzinātne

Bakalaura darba ietvaros tiek apskatīta un izanalizēta informācijas drošības pārvaldes sistēmas apakškategorija - ISO/IEC 27000 standartu sērijā. Ievērojot sertifikāta iegūšanas projekta apjomu un standartu kopas īpatnējo “zarošanas” struktūru, ir viegli definējams galv... View more
Share - Bookmark