Datu noliktavu projektējums mobilajām iekārtām

Bachelor thesis OPEN
Grigore, Madara (2014)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Datorzinātne

Bakalaura darbā „Datu noliktavu projektējums mobilajām iekārtām” tiek pētīti pētnieku piedāvātie risinājumi mobilas datu noliktavas izveidei. Darbā tiek izpētīts, kādas ir datu noliktavas pamata funkcijas, kas ir mobila vide, kas ir mobila BI un kādām īpašībām jāpiemī... View more
Share - Bookmark