"LinkedIn" loma Latvijas studentu sociālo mediju lietošanas paradumos

Bachelor thesis OPEN
Mickēvičs, Rihards (2013)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Komunikācijas zinātne

Bakalaura darbā „"LinkedIn" loma Latvijas studentu sociālo mediju lietošanas paradumos” aplūkots mērķa grupas kopējās interneta un sociālo mediju patēriņa tendences, komunikācijas rīku lietojums, vietnes „LinkedIn” loma Latvijas studentu sociālo mediju lietošanas aspektā un sava personīgā sociālā zīmola apzināšanās. Darbs balstīts uz četrām galvenajām daļām – teorētisko, metodoloģisko, empīrisko un rezultātu. Pamatojoties uz pieejamo teorētisko bāzi saistībā ar attiecīgo tēmu, tika veikta fokusa grupas diskusija, kontentanalīze, anketēšana. Rezultāti sniedz padziļinātu ieskatu Latvijas studentu interneta un sociālo mediju lietošanas ikdienas norisēs, komunikācijas rīku izmantošanā un demonstrē vietnes „LinkedIn” lomu Latvijas studentu sociālo mediju lietojumā. „LinkedIn” lietojums Latvijas studentu vidū akcentē iespējamās attīstības tendences un patēriņa pieauguma iespējas. Atslēgas vārdi: sociālie mediji, komunikācijas rīki, studenti, interneta lietošanas paradumi, „LinkedIn”
Share - Bookmark