Tulkošanas problēmas Antuāna de Sent-Ekziperī pasakā "Mazais princis"

Master thesis OPEN
Skromule, Ilze;
(2012)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Valodniecība

Tulkošana ir process, kurā darbojas divas valodas un kultūras, turklāt līdzās avota teksta autoram tajā iesaistīts vēl viens cilvēks – tulkotājs - ar savu valodas, kultūras un personisko pieredzi. Līdz ar to rodas šaubas par to, vai ir iespējams sniegt mērķa valodas las... View more
Share - Bookmark