Reklāmas analīze un produkcijas virzīšana, izmantojot kompānijas L'Oreal Group piemēru

Bachelor thesis OPEN
Platonova, Viktorija;
(2016)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Ekonomika | Reklāma | Mārketings | L'Oreal Group | Sauklis | PR

Diplomdarbs veltīts reklāmas jēdziena pētīšanai, kompānijas L'Oreal Group darbības detalizētākai aplūkošanai, kā arī respondentu aptaujas par šī uzņēmuma reklāmu veikšana un tālāka tās analīze. Šis diplomdarbs sastāv no trīs daļām ar apakšdaļām. Pirmajā daļā autore aplū... View more
Share - Bookmark