Vecāku un bērnu mantiskās attiecības

Bachelor thesis OPEN
Krauja, Uldis;
(2009)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Juridiskā zinātne

Bakalaura darba "Vecāku un bērna mantiskās attiecības" mērķis ir izpētīt vecāku un bērna mantisko attiecību regulējumu Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos, atklājot tajos iespējamās problēmas un nepilnības. Bakalaura darba pirmajā daļā apskatīts vecāku un bēr... View more
Share - Bookmark