publication . Master thesis . 2018

Pašaprūpes novērtējums pacientiem ar reimatoīdo artrītu

Oščenkova, Liāna;
Open Access Latvian
  • Published: 01 Jan 2018
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Liāna Oščenkova ir izstrādājusi maģistra darbu par tēmu „Pаšарrūреѕ nοvērtēјumѕ расiеntiеm аr rеimаtοīdο аrtrītu”. Darbs sastāv no 116 lapaspusēm, 27 attēliem un 4 pielikumiem. Darba mērķis - noskaidrot, kādas pašaprūpes iespējas un palīglīdzekļu izmantošanas iespējas ir pacientiem ar reimatoīdo artrītu. Izvirzītā darba hipotēze: pacientiem ar reimatoīdo artrītu ikdienas aprūpe ir nepieciešami palīglīdzekļi un citu personu palīdzība. Darbā izvirzītā hipotēze ir apstiprinājusies. Darbs sastāv no divām sadaļām teorētiskās un pētnieciskās. Teorētiskā daļa sastāv no piecām nodaļām. Tajās tika apskatīts reimatoīdais artrīts, tā etioloģija un patoģenēze, klīniѕkāѕ izр...
Subjects
free text keywords: Medicīna, pacients, pašaprūpe, reimatoīdais artrīts, invaliditāte
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue