Globalizācijas procesu ietekme uz sociālā tīkla facebook.com lietotāju motivāciju

Bachelor thesis OPEN
Krastiņa, Elīna;
(2010)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Komunikācijas zinātne

Bakalaura darba tēma ir „Globalizācijas ietekme uz sociālā tīkla facebook.com lietotāju motivāciju”. Tā mērķis ir aplūkot globālo sociālo tīklu facebook.com kā globalizācijas izpausmju piemēru un izpētīt tā lietotāju motivāciju - vai un cik lielā mērā to ietekmē globali... View more
Share - Bookmark