Latvijas ekonomiskā sadarbība ar Baltijas jūras reģiona valstīm

Bachelor thesis OPEN
Meļņika, Ludmila;
(2010)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Ekonomika

Ņemot vērā pasaules ekonomisko krīzi, ierobežotos daba resursus, mazo tautsaimniecības jaudu, kā arī mazo tirgus apjomu, Latvijas ekonomikā īpaša nozīme ir ārējo tirdzniecības sakaru attīstībai. Preču ražošanas apjomu un kvalitāti, to spēju konkurēt starptautiskajā tirg... View more
Share - Bookmark