Pārdošanas veicināšana kā patērētāju uzvedības un lēmumu pieņemšanas ietekmētājs Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozarē.

Master thesis Latvian OPEN
Afoņičeva, Oksana;
(2016)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne | pārdošanas veicināšana | pārtikas produktu nozare | patērētāju uzvedība | pircēju lojalitāte | pirkšanas lēmuma pieņemšanas process

Maģistra darba: “Pārdošanas veicināšana kā patērētāju uzvedības un lēmumu pieņemšanas ietekmētājs Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozarē” mērķis ir, izvērtējot pārdošanas veicināšanas ietekmi uz patērētāju uzvedību, lēmuma pieņemšanas procesu un uz patērētāju lojal... View more
Share - Bookmark