Bērnu ar uzvedības traucējumiem problēmu risinājums bērnu namā

Bachelor thesis OPEN
Degterjova, Ella; (2012)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Sociālā politika un sociālā darba organizācija

Izvēlētā diplomdarba tēma ir „Bērnu ar uzvedības traucējumiem problēmu risinājums bērnu namā”. Izvirzītais diplomdarba mērķis ir pētīt uzvedības traucējumu problēmu risināšanas veidus ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās dzīvojošiem bērn... View more
Share - Bookmark