Mācību līdzeklis skaitļu teorijā pamatskolas skolēniem

Master thesis OPEN
Sirica, Dmitrijs;
(2009)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Matemātika

Maģistra darbā ir izstrādāts mācību līdzeklis skaitļu teorijā pamatskolas skolēniem. Darbā apkopoti pēdējo gadu dažādu līmeņu Latvijas matemātikas olimpiāžu uzdevumi skaitļu teorijā un doti izvērsti to atrisinājumi. Darbs paredzēts galvenokārt šādiem mērķiem: ... View more
Share - Bookmark