Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Bachelor thesis . 2012

Slow Food Riga- contribution to society's education in food sector

Skudrīte, Laura;
Open Access
Published: 01 Jan 2012
Publisher: Latvijas Universitāte
Country: Latvia
Abstract
The paper examines the contribution of association Slow Food Riga to educating society in the field of food. The paper aims to study the association Slow Food in the context of new social movements and evaluate the contribution of Slow Food Riga activities to educating society in the field of food. The paper offers insight into the implementation of global movement Slow Food in Latvia, as well as shows the implemented practices and current problems in the field of behavior of Latvian society from the perspective of consumer, producer and activists. The qualitative research approach and method- semi-structured interviews are used in the Paper. Key words: Slow Food, new social movements, food consumption
Šajā pētījumā tiek aplūkots biedrības Slow Food Rīga ieguldījums sabiedrības izglītošanā pārtikas jomā. Darba mērķis ir apskatīt Slow Food biedrību jauno sociālo kustību kontekstā, un novērtēt Slow Food Rīga darbības ieguldījumu izvirzītajos mērķos sabiedrības izglītošanai pārtikas jomā. Pētījums sniedz ieskatu globālās kustības Slow Food īstenošanai Latvijā, kā arī atklāj īstenotās prakses un aktuālās problēmas Latvijas sabiedrības uzvedībā pārtikas jomā no patērētāju, ražotāju un aktīvistu perspektīvām. Pētījumā izmantota kvalitatīva pētniecības pieeja un metodi– daļēji strukturētas intervijas. Atslēgas vārdi: Slow Food, jaunās sociālās kustības, pārtikas patēriņš
Subjects

Socioloģija

Related Organizations
moresidebar