Noziegums un sods Grama Svifta romānā "Dienas gaisma" un Fjodora Dostojevska romānā "Noziegums un sods"

Bachelor thesis OPEN
Hohlova, Marija;
(2008)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Filoloģija

Šis bakalaura darbs pēta nozieguma un soda tēmu Fjodora Dostojevska romānā "Noziegums un sods" un Grema Svifta romānā "Dienas gaisma". Darbs sastāv no četrām nodaļām. Pirmajā nodaļā, kura pamatīgi aplūko nozieguma folozofiju, autore piemin integrēto pieeju nozieguma par... View more
Share - Bookmark