publication . Bachelor thesis . 2017

Mārketinga komunikāciju analīze uzņēmumā SIA "Adidas Baltics".

Zvīnis, Gusts Gustavs;
Open Access Latvian
  • Published: 01 Jan 2017
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Bakalaura darba tēma ir “Mārketinga komunikāciju analīze uzņēmumā Sia “adidas Baltics” Darba mērķis ir pamatojoties uz apkopoto teorētiskās daļas informāciju par mārketinga komunikāciju veidiem un to plānošanu , analizēt uzņēmuma Sia “adidas Baltics” mārketinga komunikāciju efektivitāti Latvijas tirgū, rezultātā izstrādājot rekomendācijas uzņēmuma Sia “adidas Baltics” mārketinga komunikāciju efektivitātes palielināšanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, izmantoto avotu un literatūras saraksta, un pielikumiem. Pirmajā, otrajā un trešajā nodaļā ir apkopota teorija, kura ir saistīta ar mārketinga komunikāciju veidiem...
Subjects
free text keywords: Vadībzinātne, mārketinga komunikācijas, patērētājs, plānošana, zīmols, marketing communications
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue