Melnās krāsas iespējas interjerā

Bachelor thesis Latvian OPEN
Lapkovska, Ērika (2016)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Mākslas zinātne | melns | melna krāsa | interjera dizains | kafejnīca | bārs

Diplomdarbā “Melnās krāsas iespējas interjerā”, analizējot pieejamo literatūru, tiek apskatīta melnās krāsas izpratne, nozīme un lietojums vēsturiskā skatījumā, kā arī melnās krāsas izmantojuma principi interjerā. Empīriskajā daļā tiek veikts salīdzinošais pētījums, analizējot dažādus kafejnīcu un bāru interjerus Latvijā un pasaulē, kuros ir melnās krāsas klātbūtne. Diplomdarba apjoms – 75 lpp., kurās iekļauts ievads, 4 nodaļas, 7 apakšnodaļas, literatūras saraksts ar 53 vienībām, 2 pielikumi. Radošajā daļā, pamatojoties uz teorētiskajā un pētnieciskajā daļā iegūto informāciju, tiek izstrādāts interjera projekts kafejnīcai – bāram ēkai Rīgā, Skolas ielā 15.
Share - Bookmark