publication . Bachelor thesis . 2014

Mārketinga komunikācijas pielietojums atjaunotā BK "VEF Rīga" zīmola virzīšanā

Līcis, Mārtiņš;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2014
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Darba tēma ir „Mārketinga komunikācijas pielietojums atjaunotā BK „VEF Rīga” zīmola virzīšanā”. Darba mērķis ir noskaidrot mārketinga komunikācijas pielietojumu atjaunotā BK „VEF Rīga” zīmola virzīšanā. Uzdevumi ir izstudēt nepieciešamo teoriju, izanalizēt mārketinga komunikācijas instrumentu pielietojumu, noskaidrot BK „VEF Rīga”, sporta mārketinga speciālista un sabiedrības viedokli par BK „VEF Rīga” zīmolu. Teoriju veido: zīmols, zīmolvedība, mārketinga komunikācija, sociālo mediju mārketings un sporta mārketings. Pielietotās pētnieciskās metodes: kontentanalīze, intervija, novērojums un aptauja. Bakalaura darba rezultāti norāda uz iemesliem, kāpēc Latvijas i...
Subjects
free text keywords: Komunikācijas zinātne
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue