LGBT tiesību pārstāvniecība Eiropas Savienībā

Bachelor thesis OPEN
Mūsiņa, Santa;
(2014)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Politikas zinātne (politoloģija)

Bakalaura darbā „LGBT tiesību pārstāvniecība Eiropas Savienībā” galvenā uzmanība pievērsta LGBT interešu pārstāvībai ES, analizējot interešu grupu spēju īstenot LGBT lobija aktivitātes ES institucionālajā ietvarā. Pētījumā mēģināts noskaidrot, kāpēc L... View more
Share - Bookmark