Franšīzes līgums

Bachelor thesis OPEN
Bērziņš, Artūrs;
(2011)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Juridiskā zinātne

Bakalaura darba "Franšīzes līgums" mērķis ir jaunā nacionālā tiesiskā regulējuma izpēte, tā atbilstības starptautiskajam regulējumam konstatēšana. Bakalaura darbs sastāv no četrām nodaļām, kurās tiek aplūkots franšīzes līgums un tā būtība, tā atšķirība no citiem civ... View more
Share - Bookmark