I.Kanta idejas un to ietekme uz mūsdienu tiesību attīstību

Master thesis OPEN
Smiltēna, Anda;
(2007)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Juridiskā zinātne

Darbs ir veltīts Imanuela Kanta tiesību filozofijas analīzei, uzmanību pievēršot tiesību teorijas jautājumiem, kā arī šo ideju praktiskajai ietekmei mūsdienu tiesību zinātnē. Pirmajā nodaļā aprakstītas galvenās Kanta tiesību filozofijas idejas, kas veido tiesību teorija... View more
Share - Bookmark