Personālā datora sistēmas bloka vides snieguma novērtējums un ekodizaina analīze

Master thesis OPEN
Šteina, Māra;
(2009)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vides zinātne

Maģistra darba „Personālā datora sistēmas bloka vides snieguma novērtējums un ekodizaina analīze” pamatā ir biroja datora sistēmas bloka ietekmes uz vidi novērtējums visā tā dzīves cikla laikā, izvērtējot arī lietotāju un iesaistīto pušu nozīmi. Darbs sastāv no divām... View more
Share - Bookmark