3-4 gadīgu bērnu runas prasmju attīstīšana didaktiskajās spēlēs

Bachelor thesis Latvian OPEN
Zavicka, Vita (2017)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pirmsskolas pedagoģija | didaktiskās spēles | kuras | izvēlētas | atbilstoši | bērna

. Darba tēma – 3-4 gadīgu bērnu runas prasmju attīstīšana didaktiskajās spēlēs Kvalifikācijas darba autore – Vita Zavicka. Zinātniskā darba vadītāja – Aija Kalve. Teorijas darba daļā raksturota bērnu valodas prasmju attīstība pedagoģijas, psiholoģijas skatījumā, bērna runas attīstības pēctecības nodrošināšana. Raksturotas pirmskolas bērnu vārdu krājuma likumsakarības, vadoties pēc MK noteikumiem Nr. 533 par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām, ka galvenais bērna darbības veids pirmsskolā ir rotaļa, darbības organizācijas formas – bērna patstāvīgā darbība un rotaļnodarbība, kurā integrētais mācību saturs sekmē bērna attīstību kopumā. Pētījuma mērķis – pētīt valodas prasmju attīstīšana pirmskolā, izmantojot didaktiskās spēles un sadarbojoties ar vecākiem. Veikts pedagoģiskais izmēģinājums, analizēti un apkopoti iegūtie rezultāti. Darbs sastāv no 53 lappusēm, ietver 12 attēlus. Izmantoti 37 literatūras avoti. Darbam ir 2 pielikumi. Atslēgas vārdi: didaktiskās spēles, kuras izvēlētas atbilstoši bērna vecumam.
Share - Bookmark