Piesaistes stila saistība ar apmierinātību ar dzīvi

Bachelor thesis OPEN
Čiekure, Līva;
(2015)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Psiholoģija | piesaistes stils | apmierinātība ar dzīvi | dzimumatšķirības | attiecības ar vecākiem | attiecības ar romantisko partneri

Pētījuma mērķis ir noskaidrot vai pastāv saistības starp piesaistes stilu un apmierinātību ar dzīvi. Tika aptaujāti 100 respondenti- 50 sievietes un 50 vīrieši. Pētījumā tika izmantotas Piesaistes stilu aptauja (Attachment Styles -Inventory /ASI/, Sperling & Berman, 199... View more
Share - Bookmark