Vecāku audzināšanas stila saistība ar pusaudžu vientulības izjūtu

Bachelor thesis OPEN
Vlasova, Iveta (2013)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Psiholoģija

Pētījuma jautājums: Vai starp mātes audzināšanas stilu un vientulības līmeni pusaudžiem pastāv saistība? Pētījuma dalībnieki. Viena izlase, pēc pieejamības principa. Dalībnieku vecums: 12-16 gadi, 31 meitene, 23 zēni. Dzīvojoši pilnās ģimenēs. Pētījuma metode. 1.Lieto, lai noteiktu kopējo vientulības izjūtas līmeni, tika izmantota Vientulības skala (UCLA Loneliness Scale/UCLA LS/, VERSION 3; Russel, D.W. 1996).– visu jautājumu summa. 2.Vecāku audzināšanas stila aptauja (Parental Authority Questionnaire, (PAQ); Buri, J.R. (1991). Lieto, lai noteiktu vecāku audzināšanas stila izteiktību. Ir trīs skalas, kuras veidojas saskaitot jautājumus. Jo augstāks punktu skaits, jo izteiktāks ir vecāku audzināšanas stils. Jautājumi tika uzdoti par māti.
Share - Bookmark