Jaunā komunikācijas pieeja klientu attiecību pārvaldībai viesnīcu nozarē

Doctoral thesis OPEN
Sandra Marianne Heiden;
(2014)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne [angļu val.] | Vadībzinātne | Vadība un administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība

ANOTĀCIJA “Visas uzņēmējdarbības pamatā ir attiecības. Uzņēmumam tikai tās saviem klientiem jāpadara uztveramas un jēgpilnas - ar nosacījumu, ka klienti to vēlas” (Grönroos 2007, 24 lpp.). Uzņēmuma spēja palielināt apgrozījumu, izmantojot efektīvu vadību attiecībās a... View more
Share - Bookmark