Programmēšanas valodas Java 8 iespējas

Master thesis OPEN
Vaivars, Arnis;
(2014)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Datorzinātne

Java ir viena no pasaulē populārākajām objektorientētajām programmēšanas valodām. Šī platforma ir nepārtraukti attīstīta un pilnveidota, ar katru versiju sniedzot programmatūras izstrādātājiem jaunas iespējas. 2014.gada martā tika izplatīta uz darba izstrādes brīdi jaun... View more
Share - Bookmark