Datorprogrammas kā autortiesību aizsardzības objekti Latvijas Republikā

Bachelor thesis OPEN
Cers, Gatis;
(2008)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Juridiskā zinātne

Bakalaura darbā autors analizē datorprogrammu aizsardzību ar autortiesībām Latvijas Republikā. Tiek aplūkota datorprogrammas legālās definīcijas nepieciešamība, kā arī datorprogrammu autoru iespējas aizsargāt savas tiesības gan vēršoties tiesā, gan ārpus tās. Autors Lat... View more
Share - Bookmark