publication . Bachelor thesis . 2008

Datorprogrammas kā autortiesību aizsardzības objekti Latvijas Republikā

Cers, Gatis;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2008
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Bakalaura darbā autors analizē datorprogrammu aizsardzību ar autortiesībām Latvijas Republikā. Tiek aplūkota datorprogrammas legālās definīcijas nepieciešamība, kā arī datorprogrammu autoru iespējas aizsargāt savas tiesības gan vēršoties tiesā, gan ārpus tās. Autors Latvijas Republikas tiesisko regulējumu salīdzina ar citās valstīs pastāvošajiem regulējumiem un sniedz priekšlikumus Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu piemērošanā, kā arī piedāvā veikt labojumus atsevišķos normatīvajos aktos, tai skaitā attiecībā uz datorprogrammu autoru personiskajām tiesībām, kuru apjomu nepieciešams samazināt.
Subjects
free text keywords: Juridiskā zinātne
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue