Neiesaistītās patības koncepcijas kritika Alasdēra Makintaira filosofijā

Master thesis OPEN
Caune, Helmuts;
(2014)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Filozofija

Šajā maģistra darbā tiek pētīta un analizēta neiesaistītās patības koncepcijas kritika, kuru savā filosofijā attīsta mūsdienu filosofs Alasdērs Makintairs. Darba pirmā nodaļa ir veltīta, lai izskaidrotu neiesaistītās patības koncepciju kā liberālisma filosofijai rakstur... View more
Share - Bookmark