Uz nestriktas loģikas balstīta lēmumu pieņemšanas sistēma biznesa spēlēs

Bachelor thesis OPEN
Vitkovska, Diāna;
(2015)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Matemātika

Darbs ir veltīts uz nestriktās loģikas balstītas lēmumu pieľemšanas sistēmas pielietojumam stratēģiju izvēlei biznesa spēlēs. Darbā tika aplūkotas divu personu spēles kā matemātiskais modelis divu uzľēmumu konkurences analīzei. Tika aprakstīta stratēģiju izvēles metode,... View more
Share - Bookmark