Sociālo tīklu un platformas "Facebook" ietekme uz patērētāja pirkuma lēmuma pieņemšanas procesu.

Bachelor thesis Latvian OPEN
Ķiksis, Kristiāns;
(2017)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne | patērētāju uzvedība | lēmuma pieņemšanas process | sociālie mediji | sociālie tīkli | facebook

Bakalaura darba tēma ir “Sociālo tīklu un platformas “Facebook” ietekme uz patērētāja pirkuma lēmuma pieņemšanas procesu”. Veiktā darba mērķis ir izskaidrot, kāpēc, kad un kā sociālie mediji ir ietekmējuši patērētāju lēmumu pieņemšanas procesu. Teorētiskā daļa sastāv no... View more
Share - Bookmark