Rasu naida un neiecietību kurināšanas lietas vērtēšanas aspekti

Master thesis OPEN
Eihmane, Elīna;
(2010)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Juridiskā zinātne

Tēma par naidu un neiecietību kurinošo runu jau vairākus gadus ir aktuāla ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Iespējams, tas ir tādēļ, ka pieaug migrācija un līdz ar to valstīs iebrauc aizvien vairāk imigrantu no mazāk attīstītām valstīm, radot arī zināmu sociālo sp... View more
Share - Bookmark