Angļu valodas studentu tematiska vārdu krājuma bagātināšana ar datortehnoloģijas rīku palīdzību

Master thesis OPEN
Samčuka, Jeļena;
(2012)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Valodniecība

Maģistra darba mērķis bija izpētīt, vai ir iespējams uzlabot konkrētu vārdu apguvi, mācību procesā izmantojot datorprogrammu Quizlet. Pētījuma mērķa sasniegšanai tika aplūkotas teorijas par vārdu krājuma apguvi, tika izpētīta leksikas mācīšanās attīstība, kā arī dažādas... View more
Share - Bookmark