Alkohola reklāma sociālajos tīklos: twitter.com gadījums

Bachelor thesis OPEN
Moroza, Eila;
(2013)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Komunikācijas zinātne

Bakalaura darba tēma ir „Alkohola reklāma sociālajos tīklos:twitter.com gadījums.” Pētījumā aplūkotā problēma ir par alkohola reklāmu sociālajos tīklos un par tās regulācijas iespējām atbilstoši Latvijas likumdošanas un ētikas kodeksa normatīviem, kas attur patērētāj... View more
Share - Bookmark