Actions
  • shareshare
  • link
  • cite
  • add
add
Publication . Bachelor thesis . 2013

Professional social network LinkedIn use in Latvia: the motive analysis of employers and employees

Jaunzeme, Maija;
Open Access
Published: 01 Jan 2013
Publisher: Latvijas Universitāte
Country: Latvia
Abstract
Bakalaura tēma ir „Profesionālā sociālā tīkla LinkedIn izmantojums Latvijā: darba devēju un darba ņēmēju lietošanas motivācijas analīze”. Darba mērķis ir noskaidrot darba ņēmēja un darba devēja motīvus sociālā tīkla LinkedIn izmantošanai. Problēmjautājums bija noskaidrot, kā tīkls maina lietošanas paradumus lietotājam, meklējot darba vietu vai darbinieku? Teorētiskajā daļā tika analizēta lietojuma un apmierinājuma teorija sociālajiem tīkliem un LinkedIn auditorijai. Ar aptaujas palīdzību tika noskaidrota lietotāju attieksme un viedoklis par sociālo tīklu LinkedIn. Ar interviju palīdzību tika apkopoti LinkedIn lietošanas iemesli un izmantojums darba attiecību veidošanā. Rezultāti parāda, ka, lai arī Latvijā LinkedIn nav populārs, LinkedIn lietošanas motīvi ir gūt jaunus kontaktus un informāciju, kā arī palīdzēt meklējot jaunas darba vietas vai darbiniekus. Atslēgvārdi: Lietojums un apmierinājums, sociālie tīkli, LinkedIn, lietotājs
The topic of bachelor paper is „Professional social network LinkedIn use in Latvia: the motive analysis of employers and employees”. The aim of the work is to find out motives why employers and employees use social network LinkedIn. The issue was to clarify why people and in Latvia choose to use LinkedIn and what is the use of this professional network? The Theory part discusses use and gratification, social networks and audience of LinkedIn. A survey was conducted to find out the motives why people use social network LinkedIn. With the help of interviews the deeper insight about reasons of use and gratification in work related relationships were found out. The results of the study lead to the conclusion that LinkedIn in Latvia is not that popular but motives of its usage motive is to make new contacts and find information as well as finding job. Key words: Use and gratification, social networks, LinkedIn, user
Subjects

Komunikācijas zinātne

Related Organizations
moresidebar