Profesionālā sociālā tīkla LinkedIn izmantojums Latvijā: darba devēju un darba ņēmēju lietošanas motivācijas analīze

Bachelor thesis OPEN
Jaunzeme, Maija;
(2013)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Komunikācijas zinātne

Bakalaura tēma ir „Profesionālā sociālā tīkla LinkedIn izmantojums Latvijā: darba devēju un darba ņēmēju lietošanas motivācijas analīze”. Darba mērķis ir noskaidrot darba ņēmēja un darba devēja motīvus sociālā tīkla LinkedIn izmantošanai. Problēmjautājums bija noskaidro... View more
Share - Bookmark