Gaujas upes baseina noteces sezonālās un ilgtermiņa izmaiņas

Bachelor thesis OPEN
Brigmane, Dace;
(2011)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Ģeogrāfija

Baklaura darba ”Gaujas upes baseina noteces ilgtermiņa un sezonālās izmaiņas” pētījuma mērķis ir noskaidrot Gaujas baseina upju noteces sezonālas un ilgtermiņa izmaiņas un to savstarpējās atšķirības starp iedalītajiem trim daļbaseiniem-augšteces, vidusteces un lejteces.... View more
Share - Bookmark