Mācību modeļa "WebQuest"izmantošana angļu valodas apguvē

Bachelor thesis OPEN
Jēgermane, Ilze;
(2011)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pedagoģija

Mācību modelis WebQuest ir inovatīva metode mācību procesā, kuru sākotnēji izveidoja un izstrādāja mācību tehnoloģiju profesors Bērnijs Dodžs (Bernie Dodge) kā vienu no mācību metodēm izmantojot internetu. Pētījuma mērķis bija izpētīt, kā mācību modelis WebQuest var būt... View more
Share - Bookmark