Grafiskie vaicājumi relāciju datubāzēs

Master thesis Latvian OPEN
Stinkevičs, Ivars;
(2018)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Datorzinātne | grafiskie SQL vaicājumi | relāciju datubāzes

Strādājot dažādos uzņēmumos autors ir novērojis, ka programmatūras gala lietotāji vēlas iegūt specifisku informāciju par to sistēmā atrodamajiem datiem. Vairumā gadījumu sistēmas nodrošina tikai iepriekš definētus meklētājus ar fiksētu meklēšanas parametru kopu, ko atja... View more
Share - Bookmark