publication . Bachelor thesis . 2015

Personības iezīmju atšķirības cilvēkiem ar atšķirīgu dzimšanas pozīciju

Aļeksejevs, Dzintis;
Open Access
  • Published: 01 Jan 2015
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Bakalaura darba mērķis ir apkopot literatūru un galvenās atziņas par dzimšanas secību un tās pozīcijām, personības iezīmēm, izpētīt katrai dzimšanas secības pozīcijai raksturīgās personības iezīmes, kā arī veikt pētījumu, lai noskaidrotu – vai starp cilvēkiem ar atšķirīgu dzimšanas pozīciju pastāv personības iezīmju atšķirības? Pētījumā piedalījās 186 cilvēki vecumā no 18 – 74 gadiem. Lai noskaidrotu atbildi uz pētījuma jautājumu, tika izmantota sekojoša metode: Lielā Piecinieka aptauja (The Big Five Inventory (BFI)) (John & Srivastava, 1999), latviešu valodā aptauju adaptējuši Viktorija Perepjolkina un Emīls Kālis (Perepjolkina & Kālis, 2012). Rezultātu iegūšan...
Subjects
free text keywords: Psiholoģija
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue