Personības iezīmju atšķirības cilvēkiem ar atšķirīgu dzimšanas pozīciju

Bachelor thesis OPEN
Aļeksejevs, Dzintis;
(2015)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Psiholoģija

Bakalaura darba mērķis ir apkopot literatūru un galvenās atziņas par dzimšanas secību un tās pozīcijām, personības iezīmēm, izpētīt katrai dzimšanas secības pozīcijai raksturīgās personības iezīmes, kā arī veikt pētījumu, lai noskaidrotu – vai starp cilvēkiem ar atšķirī... View more
Share - Bookmark