publication . Bachelor thesis . 2019

Strīdu izšķiršana un to raksturojums starptautiskajā sporta arbitrāžas tiesā.

Beļēviča, Anna;
Open Access Latvian
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Starptautiskās sporta arbitrāžas tiesas pastāvēšana un tās strīdu risināšanas iespējas atvieglo daudzu sportistu un ar sportu saistītu organizāciju radušos jautājumus. Tiesas objektivitāte, neatkarība, iztiesāšanas ātrums un kompetence rada pozitīvu strīda risināšanas mehānismu sporta pasaulē. Pētnieciskā darba “Strīdu risināšana un to raksturojums starptautiskajā sporta arbitrāžas tiesā” mērķis ir izpētīt tiesas jurisdikciju, arbitrāžas priekšnoteikumus, nonākt pie secinājuma, kāpēc vairs nepastāv tāds institūts kā Konsultatīvā procedūra Sporta arbitrāžas tiesā un cik ļoti tiesas konfidencialitāte ir nepieciešama sporta tiesībās. Darba ietvaros tika izmantoti S...
Subjects
free text keywords: Juridiskā zinātne, sports, sporta arbitrāžas tiesas priekšnoteikumi, konsultatīvā procedūra, konfidencialitāte, mediācija
Related Organizations
Powered by OpenAIRE Open Research Graph
Any information missing or wrong?Report an Issue