publication . Book . 1984

Profesors Artūrs Mauriņš: personālais bibliogrāfiskais rādītājs

Dadzīte, Sarma;
Open Access Latvian
  • Published: 01 Jan 1984
  • Publisher: P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Saturs: Priekšvārds. Profesors V. Langenfelds. Bioloģijas zinātņu doktors profesors LPSR nopelniem bagātais zinātnes darbinieks Artūrs Mauriņš. Profesora A. Mauriņa publicētie darbi (1948.-1984.) A. Mauriņa rediģētie darbi. Profesora A. Mauriņa vadītās disertācijas. Raksti par profesoru A. Mauriņu. Profesora A. Mauriņa darbu alfabētiskais rādītājs. Personu rādītājs.
Subjects
free text keywords: :NATURAL SCIENCES::Biology [Research Subject Categories], Bioloģijas zinātņu profesori Latvijas Univesitātē, Latvijas Universitātes vēsture, Latvijas Universitātes profesori, P. Stučkas Latvijas Valsts universitātes profesori, Botānika - bibliogrāfiskais rādītājs, Dendroloģija - bibliogrāfiskais rādītājs, Vides zinātne - bibliogrāfiskais rādītājs, Ботаника - библиографический указатель, Professors of the Latvian University, History of the University of Latvia, Bibliogrāfiskie rādītāji
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue