Sagatavoto runu izmantošana angļu valodas stundās vidusskolēnu publiskās runas iemaņu attīstīšanai

Bachelor thesis OPEN
Rukkalne, Agnese;
(2009)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pedagoģija

Diplomdarba autore savas prakses laikā pamanīja, ka skolēniem bija grūtības runāt publikas priekšā. Skolēniem bija problēmas argumentēt savu viedokli un precīzi izteikt savas domas, bet mūsdienās tas ir svarīgi, lai dabūtu darbu, spētu labi prezentēt savas idejas un pra... View more
Share - Bookmark