Alkohols un biznesa lietišķā etiķete starp vīriešiem japāņu kompānijās

Bachelor thesis OPEN
Stepčenko, Agnese;
(2011)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Āzijas studijas

Darbā tiek apskatīta alkohola nozīme un tā funkcijas japāņu biznesa lietišķās etiķetes ietvaros. Lai varētu izprast alkohola nozīmi mūsdienu japāņu biznesa vidē, alkohols tiek aplūkots Japānas ietvaros no vēsturiska skatpunkta, aplūkota kompānijas nozīme indivīda dzīvē ... View more
Share - Bookmark