Reklāmas ietekme uz patērētāju izvēles veikšanā

Bachelor thesis OPEN
Asejevs, Aleksandrs;
(2012)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Vadībzinātne

Bakalaura darba tēma izvēlēta „Reklāmas ietekme uz patērētāju izvēles veikšanā”. Pastiprinoties konkurencei valstu iekšzemes tirgū, uzņēmumi savas preces un pakalpojumus virza globālajā tirgū. Starptautiskajā mārketingā reklāma tiek izmantota kā viens no mārketinga k... View more
Share - Bookmark