publication . Bachelor thesis . 2019

Vecākā pirmsskolas vecuma bērnu pašvadītas mācīšanās veicināšana rotaļnodarbībā

Pentjuša-Pāne, Juta;
Open Access Latvian
  • Published: 01 Jan 2019
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Country: Latvia
Abstract
Jutas Pentjušas-Pānes kvalifikācijas darba temats ir “Vecākās pirmsskolas vecuma bērnu pašvadītas mācīšanās veicināšana rotaļnodarbībā”. Kvalifikācijas darba pētījuma mērķis ir izpētīt vecākā pirmsskolas vecuma bērnu pašvadītas mācīšanās veicināšanu rotaļnodarbībā. Kvalifikācijas darbs sevī ietver teorētisko daļu un empīrisko daļu. Teorētiskajā daļā darba autore pamatojoties uz zinātnieces D.Namsones un “Skola2030” mācību satura ieviešanas vadītājas Z. Oliņas (2018), Branela universitātes docētāja R. Fišera (1990), filozofa I.Vedina (2011), izglītības profesora T. Davida, (David, 1999), profesora J. Railija (Riley 2007), amerikāņu psiholoģijas profesores., L.J. ...
Subjects
free text keywords: Pirmsskolas pedagoģija, Pašvadīta mācīšanās, motivējoša mācību vide, rotaļnodarbība, pašvadība, refleksija
Related Organizations
Any information missing or wrong?Report an Issue