Darbs grupā angļu valodas mācīšanās motivācijas veicinašanai 7. un 8. klases skolēniem

Bachelor thesis Latvian OPEN
Fedorova, Irina;
(2019)
  • Publisher: Latvijas Universitāte
  • Subject: Pedagoģija | angļu valodas mācību process | motivācija, | mācīšanas motivācija | darbs grupā, | pusaudži

Darba autore: Irina Fedorova Darba temats: Darbs grupā angļu valodas mācīšanās motivācijas veicināšanai 7. un 8. klases skolēniem. Pētījuma jautājums: Vai un kā darbs grupās sekmē skolēnu angļu valodas apgūšanas motivāciju 7. un 8.klases skolēniem? Darba mērķis: Teorēt... View more
Share - Bookmark